חוק העיסוק בתזונה

אכיפת חוק העיסוק בתזונה

חוק העיסוק בתזונה

מטרתו של חוק זה להסדיר את העיסוק במקצועות הבריאות כדי להבטיח רמה מקצועית הולמת של העוסקים בהם ולהגן על בריאות הציבור.

הארכת מועדים - השכלה מתאימה - עדכון