אודות העמותה

עמותת עתיד הוקמה בשנת 1998 במטרה להוות את הגוף הרשמי המקצועי של הדיאטנים בישראל.

העמותה שמה לה למטרה לקדם מקצועית את הדיאטנים ולהוות גוף מאגד שיהיה בעל השפעה בתחום התזונה בישראל.

 

בעלי תפקידים בעמותה:

טל פלג - יו"ר העמותה

עמית גנור - מנכ"לית העמותה

סיון אבוט ברקן- סמנכ"לית העמותה

 חברי ועד עמותת עתיד:

ד"ר שרון מאור

גל כהן לס

יפית קסלר

רונית שוורץ

הילה צור

אילנה ניקיפורובה

 

 

חברי ועדת ביקורת:

ד"ר גילה רוזן

רונית פרידמן

יפית בן מרדכי

 מזכירה:

טלי רודיטי

 ניהול אתר:

נועה שרעבי ברקוביץ

עוזרת מנכ"לית:

 לובה פלוטקין