קורסים מקצועיים

במדור זה מתפרסמים קורסים מקצועיים לבוגרי תזונה ולדיאטנים. 

חלק מהקורסים מטעם עמותת עתיד וחלקם בשיתוף עם העמותה. 

בכל הקורסים הנחה משמעותית לחברי העמותה.